thongtintuvansuckhoe.com

Có phải cơn mê là người mơ đang tỉnh? Là “Giấc mơ tỉnh” vì dù ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh,...

Có phải cơn mê là người mơ đang tỉnh? Là “Giấc mơ tỉnh” vì dù ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi nó - để qua hết một cơn mê. Lần đầu tiên "Qua Cơn Mê" được kể rõ ràng như thế! #seesingshare
12/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ly.m.thang.1
1 bình luận:
Andy Vo
21-03-2018, 14:39:35
Rõ quá luôn nha.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *