thongtintuvansuckhoe.com

Nặng bao nhiêu chỉ cần có người phụ một tay là kiểu nào cũng sẽ ổn! Tui là trùm khiêng nặng nè! Yên tâm muốn nâng...

Nặng bao nhiêu chỉ cần có người phụ một tay là kiểu nào cũng sẽ ổn! Tui là trùm khiêng nặng nè! Yên tâm muốn nâng bao nhiêu cũng được nha! ???
12/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ly.m.thang.1
30 bình luận:
Cao Trung Hieu
21-03-2018, 14:39:35
Cái tủ đẹp!
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Và có hồn
Cao Trung Hieu
21-03-2018, 14:39:35
Ly Minh Thang Hồn Lịnh?
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Hahaha nghe thật trĩu nặng!
Le Huu Hoang Nam
21-03-2018, 14:39:35
❤️❤️❤️
Tai DO
21-03-2018, 14:39:35
trong hinh. anh om va gon qa. oiiii an chay da co hieu qa
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Hinh nay luc Me Chong hành mà! Coi lại thấy ốm nên post haha
Tai DO
21-03-2018, 14:39:35
ua? vay ha anh. du the nao di nua, a dep hoan hao
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Anh cám ơn em! Hoàn hảo nhất là anh gặp em đó ❤?
Vuong Quang Duc
21-03-2018, 14:39:35
Được quá Ông ha! Ly Minh Thang
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Rất là được phải hem???
Vuong Quang Duc
21-03-2018, 14:39:35
Ly Minh Thang chuẩn
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
*nâng*!!!
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Anh tưởng em báo anh là em đi nâng ngực!
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Em đang nâng đỡ!!!
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
TL
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Kc
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
HL
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Ý anh là...?
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Hiểu lầm
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Vậy còn “TL”?
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Tào lao
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Vậy em hiểu đúng vế đầu! Uả chứ anh hiểu em chứ?
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Anh sợ hiểu sai!
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Anh thử hiểu xem!
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Không có
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
“Kỳ cục”
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Haha cụm từ khó đoán
Quang Trung
21-03-2018, 14:39:35
Buồn anh quá...
Ly Minh Thang
21-03-2018, 14:39:35
Chắc vì xa nhau đủ lâu rồi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *